PARTIO

Partio tarjoaa lapsille ja nuorille loistavan ympäristön liikkua luonnossa, oppia hyödyllisiä taitoja sekä toimia osana ryhmää huomioiden erilaiset ihmiset. Nuorille partio harrastuksena tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä oppimaan johtajuutta sekä kehittämään omia organisointitaitoja oman mielenkiintonsa mukaan erilaisten retkien ja tapahtumien tiimoilta.

laavu
LIPPUKUNNAN TOIMINTA

Hämeenlinnan Metsänkävijät toimii partion ikäkausijärjestelmän mukaisesti.

Lippukuntamme osastot retkeilevät ahkerasti ympäri vuoden. Tapahtumien kestot vaihtelevat viikonlopun mittaisista retkistä jopa viikkoja kestäviin leireihin ja vaelluksiin. Kokoontumistilamme sijoittuvat luonnonläheisiin paikkoihin, joista on helppo lähteä metsään jokaviikkoisissa koloilloissa. Pitkä historiamme on tuonut meille myös ainutlaatuista tuntemusta Hämeenlinnan alueen luonto- ja retkeilykohteista.
lappi
TURVALLISUUS

Luotettavuus ja turvallisuus ovat lippukuntamme toiminnan keskeisiä arvoja ja huolehdimme, että lasten ja nuorten kanssa on aina riittävä määrä osaavia, koulutettuja aikuisia tukemassa nuorten toimintaa ja oppimista. Ensiaputaidot, tulen ja työkalujen käsittely sekä selviytyminen luonnossa ovat olennaisia toiminnassa opeteltavia aiheita.

nuotio